طبری وشیخ مفید و برخی دیگر از تاریخ‌نگاران گفته‌اند: امام حسین (ع) صبح روز عاشورا نماز صبح را با یاران خود خواند و آنان را برای جهاد آماده کرد. تعداد لشگریان حضرت 32 نفر سواره و 40 نفر پیاده بودند. امام حسین (ع) در نبرد روز عاشورا فرماندهی قسمت راست (میمنه) لشکر را به زهیر بن القین و فرماندهی سمت چپ (میسره) را حبیب بن مظاهر سپرد و حضرت عباس را علمدار سپاه کرد و پرچم را به ایشان داد.[1]