ولادت امام حسن مجتبى (ع)

 

شب نیمه ماه رمضان سال سوم ه‍ دومین امام شیعیان حضرت ابو محمد حسن بن على بن ابى طالب (ع) در شهر مدینه به دنیا آمد.[1]
القاب آن حضرت: سید، سبط، امنى، حجت، بر، نقى، زکى، مجتبى، زاهد.
رنگ مبارکش سرخ و سفید، دیدگان مبارکش گشاده و چشمانش مشکى بود. گونه مبارکش هموار و محاسنش انبوه و موى سرش مجعد بود. گردن مبارک در نور و سفا ماننده نقره صیقل زده، میانه بالا و شانه‌هایی گشاده داشت و از همه مردم خوش‌روتر بود. خضاب بسیار می‌کرد و بدن شریفش ‍ درنهایت لطافت بود.[2]
در روز هفتم ولادت آن حضرت، مادرش فاطمه زهرا (س) آن مولود مبارک را در پارچه حریرى که جبرئیل (ع) آن را براى پیامبر (ص) از بهشت آورده بود، پیچید و خدمت رسول گرامى اسلام (ص) آورد و آن حضرت نام مبارکش را حسن نهاد و گوسفندى براى حضرتش عقیقه نمود.[3]