شهادت مختار

 

در سال 67 ه در چنین روزى مختار بن ابى عبیده ثقفى به شهادت رسید و مزار او کنار مرقد حضرت مسلم (ع) در انتها مسجد کوفه است.[1]
مصعب بعد از به شهادت رساندن مختار، دستور داد همسر او را دستگیر کنند. او زنى مؤمنه به نام عمره دختر نعمان بن بشیر انصارى بود. مصعب گفت: برائت بجوى از شوهرت. او گفت: چگونه برائت بجویم از کسى که روزها روزه و شب‌ها به نماز مشغول بود و خون خود را براى خدا و پیامبر (ص) نثار کرد و خونخواهى فرزند پیامبر (ص) نمود؟ مصعب در حالتى که شمشیرش را از غلاف بیرون کشیده بود، گفت: پس تو را به شوهرت ملحق می‌کنم. همسر مختار جواب داد: پس از این مرگ بهشت است و به خدا قسم هیچ چیزى را بر محبتم به على بن ابى طالب (ع) ترجیح نمی‌دهم.
در گرماى هوا در صحرایى بین حیره و کوفه دست و پاى او را بستند و بعد گردن او را زدند و سر از بدنش جدا کردند. این زن مؤمنه اولین زن شهیدى است که در محبت امیرالمؤمنین (ع) با شکنجه کشته شد.[2]