ضرب سکه به نام امام رضا (ع)

 

در این روز در سال 201 ه‍ سکه طلا به نام مبارک حضرت رضا (ع) زدند. بنابر قولى این روز روز ولایت عهدى اجبارى آن حضرت بوده است[1] و مردم با آن حضرت به ولایت عهدى بیعت نمودند.[2]