شهید قاضی طباطبایی در پاورقی کتاب «تحقیق دربارۀ اول اربعین حضرت سیدالشهدا (ع)» دراین‌باره چنین می‌نویسد: این جریان که بر سر زبان‌هاست و برخی منبری‌ها آن را نقل می‌کنند که حضرت سجاد (ع)، علی‌اصغر (ع) را در موقع دفن روى سینه حضرت سید الشهداء (ع) گذاشت و آن‌طور دفن فرمود، سند صحیحی ندارد؛ علاوه بر آن از نظر حکم فقهی نیز اشکال بر آن وارد است؛ زیرا در آداب دفن میّت آمده است که جنازه را در قبر به‌طرف راست می‌خوابانند که صورتش به‌طرف قبله باشد؛ مانند حال احتضار نمی‌خوابانند که سینه به‌طرف آسمان باشد تا جنازه طفل روى آن گذاشته شود. البته ممکن است گفته شود: امام سجاد (ع) در مقابل سینه امام حسین (ع) در زمین به‌طرف قبله گذاشت، اگرچه چنین چیزی ممکن است؛ اما مدرک و دلیلی بر این‌گونه دفن شدن علی‌اصغر نداریم. شاید مقصود این باشد که شهادت علی‌اصغر (ع) به‌قدری بر امام حسین (ع) سخت بوده است که قلب مقدس حضرت را سوزانده است و گویا علی‌اصغر (ع) به روی سینۀ پدر دفن شده است. این‌گونه تفسیر نوعی مجازگویی است؛ بنابراین، سخن مشهور همان است که تاریخ نویسان گفته‌اند که: شهدای کربلا ازجمله علی‌اصغر (ع) در زیر پای امام حسین (ع) مدفون‌اند.[1]