توقیع امام زمان (ع) براى شیعیان

 

در این روز ابوجعفر سَمُرى شش روز قبل از رحلتش، توقیعى از ناحیه مقدسه حضرت صاحب الامر (ع) براى شیعیان آورد.[1]