مسموم شدن موسى بن جعفر (ع)

 

در این روز در سال 183 ه‍ ق آقا و مولایمان حضرت موسى بن جعفر (ع) را به دستور هارون ملعون در زندان بغداد زهر داده و مسموم کردند.[1]