خروج فاطمه بنت اسد (س) از کعبه

 

در ابتداى این روز حضرت فاطمه بنت اسد (س) با فرزندش امیرالمؤمنین (ع) از کعبه خارج شد.[1]