بنا بر تحقیق و جست‌وجو در منابع تاریخی، غلام شمر که با توجه به نامش احتمالاً باید ایرانی باشد، در کربلا حضور داشت.  تنها فردی که رستم در عاشورا به دستور شمر به شهادت رساند، امّ وهب نمرى قاسطى، همسر عبداللّه بن عمیر کلبى بود؛ این بانو بر بالین سر شهید خود قرار گرفت و گفت: از خدایى که بهشت را روزى تو گردانده می‌خواهم مرا نیز در جوار تو قرار دهد. در این هنگام رستم غلام شمر با ضربت گرزى، وى را به شهادت رساند.[1]

اما گزارشی در تاریخ و مقاتل معتبر یافت نشد که او یکی از کسانی است که در شهادت شخص امام حسین (ع) دخالت مستقیم داشته باشد.