ولادت امام جواد (ع)

 

حضرت جواد الائمه (ع) بنابر مشهور در دهم ماه رجب سال 195 ه‍ به دنیا آمده‌اند.[1] اقوال دیگر در ولادت آن حضرت چنین است: 17 ماه رمضان، 15 ماه رمضان[2]، آخر ذى القعده، به قولى هم در 13 رجب ولادت آن حضرت واقع شده است.[3]
پدر بزرگوار آن حضرت امام رضا (ع) و مادر آن حضرت جناب سبیکه یا دُره است که حضرت رضا (ع) نام ایشان را «خیزران» نهادند.[4]
نام آن حضرت محمد و کنیه ایشان ابوجعفر و مشهورترین القاب آن حضرت تقى و جواد است. حضرت رضا (ع) آن حضرت را به کنیه یاد می‌کردند و می‌فرمودند: «ابو جعفر به من نامه نوشته است» و نامه‌هایی که از آن حضرت می‌رسید در نهایت جلالت و زیبایى بود و هنگامى که امام (ع) می‌خواستند نامه براى امام جواد (ع) بنویسند آن حضرت را به بزرگى و احترام مورد خطاب قرار می‌دادند.[5]
یک روز در ایام کودکى حضرت جواد (ع) آن حضرت را نزد پدر بزرگوارش امام رضا (ع) آوردند. آن حضرت فرمودند: «این مولودى است که براى شیعه مبارک‌تر از او به دنیا نیامده است»[6]، چرا که چهل سال و چند ماه از سن مبارک امام رضا (ع) گذشته بود و آن حضرت هنوز اولادى نداشتند و بعضى از شیعیان در امر امامت نگران بودند، هنگامى که خداوند جواد الائمه (ع) را به مولایمان حضرت رضا (ع) داد، نگرانى و شک و تردید مردم بر طرف شد.
آن حضرت شش فرزند داشت: ابوالحسن حضرت هادى (ع)، ابوطالب جناب زید، ابو جعفر جناب موسى مبرقع، حکیمه خاتون، خدیجه خاتون، ام کلثوم.[7]