شهادت ابراهیم بن مالک اشتر

 

در این ماه در سال 71 ه‍ ابراهیم پسر مالک اشتر نخعى (ره) به شهادت رسید.[1]