مرگ ابوبکر

 

در شب سه شنبه 22 جمادى الثانى در سال 13 ه‍ عبد الله بن عثمان معروف به ابوبکر بن ابى قحافه در سن 67 سالگى، از این جهان به سوى سزاى اعمالش رخت بربست.[1] به قولى مرگ ابوبکر رد 27 جمادى الثانى بوده است.[2]
او مدت دو سال و سه ماه و بیست و دو روز غاصب خلافت بود و اولین کسى بود که بعد از شهادت پیامبر (ص) به انتخاب اعضاى سقیفه بنى ساعده خلیفه شد. انتخاب ابوبکر بن گونه‌ای بی‌حساب بود که عمر باآنکه خود گرداننده برنامه سقیفه بود می‌گوید: «بیعت با ابوبکر امرى بدون تدبیر و مشورت و دقت بود، مثل زمان جاهلیت، که خداوند مسلمانان را از شر آن محفوظ داشت. هر کس چنین کارى را تکرار کند او را بکشید».[3]
اهل سنت در علت مرگ او نوشته‌اند: ابوبکر در روز دوشنبه 7 جمادى الآخر غسل کرده بود و آن روز هوا سرد بود. به این دلیل سرما خورد و تب کرد، 15 روز این تب ادامه داشت و به نماز نمی‌رفت تا در شب سه شنبه 22 جمادى الآخر بعد از آنکه خلافت را به عمر واگذار کرد، مرد.[4]
قبل از وفات عثمان را براى نوشتن وصیت نامه‌ای درباره خلافت طلب کرد که امر خلافت بعد از ابوبکر با عمر بن خطاب باشد. او کلمه‌ای گفت و بی‌هوش شد و بقیه را عثمان از پیش خود نوشت که امر خلافت با عمر است. ابوبکر به هوش آمد و عثمان را دعا کرد که آنچه او می‌خواسته نوشته است.[5]
باید پرسید: چرا هنگامى که پیامبر (ص) در روزهاى آخر عمر کاغذ و قلم خواست تا وصى بعد از خود را به امر خداوند معین کند نسبت هذیان به آن مقام معظم دادند؟
ابوبکر هنگام مرگ کلماتى گفت. ازجمله اینکه: «کاش تفتیش خانه فاطمه و على (ع) نمی‌کردم».[6] همان تفتیشى که شهادت پاره تن پیامبر (ص) را به همراه داشت؟