مرگ هارون الرشید

 

در شب چهارم سال 193 ه‍ شقى پلید هارون الرشید در سن 45 سالگى به درک واصل شد. او 23 سال خلافت کرد و قبرش پشت سر امام رضا (ع) قرار دارد[1] و جا دارد زائرین هارون را لعنت کنند.