تحویل پیراهن امام حسین (س) به حضرت زینب (س)

 

در این روز حضرت زهرا (س) پیراهن ابراهیم خلیل الرحمن (ع) را به زینب کبرى (س) دادند و فرمودند: «هنگامى که برادرت حسین (ع) این پیراهن را از تو خواست، بدان که ساعتى بیشتر مهمان تو نیست و سپس به بدترین حالات به دست اولاد زنا کشته می‌شود».

این برنامه سه روز قبل از شهادت حضرت زهرا (ع) بود.[1]