صلح امام حسن (ع)

 

قرار داد امام حسن مجتبى (ع) با معاویه ملعون در 25 ربیع الاول بوده [1] و بعضى در 26 این ماه نقل کرده‌اند[2]، که شامل موارد زیر بود[3]
1. به على (ع) دشنام ندهند.
2. خون شیعیان محترم و محفوظ بماند و حقوقشان پایمال نگردد.
3. معاویه یک میلیون درهم بین یتیمان جنگ جمل و صفین تقسیم کند.
4. امام (ع) معاویه را امیرالمؤمنین نخواند.
5. معاویه باید بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر (ص) عمل کند.
6. معاویه پس از مرگ، خلافت را به دیگرى واگذار نکند.
معاویه این شرایط و شرایط دیگر مربوط به حفظ اسلام به ویژه شیعیان را پذیرفت و جنگ پایان یافت، اما آن ملعون به هیچ‌یک از شروط این قرار داد عمل ننمود، بلکه خلاف تمام آن‌ها عمل کرد.