قتل عمر بن سعد

 

عمر بن سعد فرمانده ظالم لشکر یزید در این روز به دست مختار ثقفى به درک واصل شد.[1]