مسمومیت امام عسکرى (ع)

 

امام حسن عسکرى (ع) در اثر زهر مسموم شد و بیمارى حضرت آغازم گردید.[1]
بنابر قولى شهادت امام حسن عسکرى (ع) در سال 260 ه‍ در چنین روزى بوده است.[2]
و به قولى دیگر در چهارم ربیع‌الاول و به قولى دیگر در هشتم ربیع‌الاول بوده است.[3]