هجوم به خانه وحى

 

در این روز اولین هجوم به خانه امیرالمؤمنین (ع) صورت گرفت. هنگامى که امیرالمؤمنین (ع)، متوجه غسل و کفن و دفن پیامبر شد و غاصبین خلافت در سقیفه بودند، در شب چهارشنبه که اول ربیع بود بدن مبارک آن حضرت را دفن فرمود و طبق وصیت پیامبر (ص) متوجه جمع‌آوری قرآن شد. آن حضرت فرموده بودن: «على جان تا سه روز از خانه خارج مشو و قرآن را جمع‌آوری کن...[1]».
در این ایام سه بار به منزل آن حضرت هجوم آورده‌اند: بار اول در روز اول ربیع بود که براى بیعت آمدند و آن حضرت فرمود که قسم یاد کرده‌ام که تا جمع قرآن تمام نشود از خانه بیرون نیایم و آنان بازگشتند. پس از آن امیرالمؤمنین (ع) شب‌ها صدیقه طاهره و حسنین (ع) را بر در منازل اصحاب می‌بردند و طلب یارى می‌نمودند.[2]
بار دوم هفت روز بعد از دفن پیامبر (ص) بود که زبیر و عده‌ای دیگر در منزل امیرالمؤمنین (ع) جمع شده بودند. آن روز زبیر شمشیر کشید تا عمر را بکشد.[3]
بار سوم به منزل حضرت هجوم آوردند و پس از آتش زدن در منزل و ضرب و جرح صدیقه طاهره (ع) و کشتن حضرت محسن (ع)، امیرالمؤمنین (ع) را با دست بسته بیرون بردند.[4]

زهرا که غمش جدا زِ دل‌ها نشود

ظلمی که به او رسیده احصا نشود

بخشند اگر به او گناه همه را

یک جو، دیه صورت زهرا نشود