آغاز غصب خلافت

 

اولین روز غصب ظالمانه خلافت و خانه‌نشین کردند امیرالمؤمنین (ع) و شکستن بیعت روز غدیر توسط اهل سقیفه بنى‌ساعده است.[1]