طلب کتف توسط پیامبر (ص)

 

در این روز پیامبر (ص) دوات و کتف طلبیدند تا بنویسند که خلافت بلافصل براى امیرالمؤمنین (ع) است ، ولى عمر مانع از این کار شد و به ساحت اقدس نبوى (ص) جسارت کرد و گفت: ان الرجل لیهجر: «این مرد هذیان مى‌گوید»!
همچنین پیامبر (ص) در این روز بر منبر رفتند و خطبه خواندن و مردم را موعظه نمودند و به پیروى از قرآن و عترت فراخواندند.[1]