ملحق شدن رأس مطهر امام حسین (ع) به بدن مطهر

 

در این روز - بنا بر قول ید مرتضى - رأس شریف امام حسین (ع) توسط امام زین‌العابدین (ع) از شام به کربلا آورده شد و به بدن مطهر آن حضرت ملحق گردید.[1]