بازگشت اهل بیت (ع) به کربلا

 

بنابر مشهور در چنین روزى اهل بیت (ع) از شام به کربلا بازگشتند.[1]