شهادت عمار خزیمه

 

در این روز در سال 37 ه‍ عمار یاسر به سن 93 سالگى و خزیمه بن ثابت در جنگ صفین به شهادت رسیدند.[1]
پدر عمار جناب یاسر بن عامر است ، و او اول مردى در اسلام بود که در مکه به دست مشرکین به شهادت رسید. مادر عمار جناب سمیه بود که بر اذیت کفار مکه صبر فراوان کرد، و اولین زن شهیده در اسلام بود که به دست ابوجهل به شهادت رسید.
اما عمار را ابوالعادیه و ابوحواء سکسکى شهید کردند. زمانى که خبر به امیرالمؤمنین (ع) رسید بسیار محزون شد و بر بالین عمار آمد و سر او را بر زانو نهاد و با حزن و اندوه فراوان اشعارى در بى وفایى دنیا و دورى از دوستان قرائت فرمود. سپس فرمود: «انا لله و انا الیه راجعون. هر کس بر قتل عمار غمگین نباشد او را از مسلمانى بهره‌اى نیست. بهشت نه یک بار بلکه بارها بر عمار واجب شده است».[2]