شهدت امام مجتبى (ع)

 

بنابر نقلى در این روز در سال 49 ه‍ امام مجتبى (ع) در سن 47 سالگى در مدینه به شهادت رسید.[1] ولى اشهر بین علماى امامیه شهادت حضرت در آخر ماه صفر است.[2]