ورود اسراى اهل بیت (ع) به بعلبک

 

بنابر نقلى ورود اسراى اهل بیت (ع) به شهر بعلبک و استقبال مردم آن شهر نیزه‌داران با شِکر و سویق و آذوقه و علف در این روز بوده است، که حضرت ام‌کلثوم (ع) با دیدن این منظره در حق آنان نفرین کردند.[1]