فرستادن سرهاى مطهر شهدا به سوى شام

 

بنابر بعضى اقواى، در این روز سرهاى مطهر اهل بیت عصمت و طهارت (ع) را به سوى شام حرکت دادند[1].  البته بعداً اهل بیت (ع) سرهاى مطهر را به بدن‌ها ملحق کردند[2] .