دفن شهداى کربلا

 

روز دفن بدن‌هاى مطهر سیدالشهدا (ع) و اهل بیت و اصحاب آن حضرت ، توسط امام سجاد (ع) به یارى جمعى از بنى اسد است.[1] و بنا بر قولی دفن شهدای کربلا در سیزدهم محرم بوده است.[2]