قیام حضرت مهدى (ع)

 

به روایتى حضرت بقیه الله الاعظم حجه بن الحسن العسکرى ارواحنا فداه در این روز قیام خواهند کرد.[1]