قیام مردم مدینه علیه یزید

 

در این روز در سال 63 ه‍ مردم مدینه براى قیام علیه یزید حرکت کردند. قضیه از آنجا آغاز شد که جمعى از اهالى مدینه به رهبرى عبد‌الله بن حنظله به شام رفتند و دستگاه یزید و شرابخوارى و قمار‌بازى و سگ بازى او را دیدند، و به مدینه بازگشته و مردم را از وضع فساد دربار اموى آگاه ساختند. با شنیدن این اخبار همگان بر خلع یزید اتفاق نمودند، و به سرپرستى عبد الله علیه یزید قیام نمودند و افراد اموى ساکن مدینه را بیرون کردند. لشکر شام پس از اطلاع از این قیام به طرف مدینه حرکت کرد و واقعه حر پیش آمد.[1]