قحط آب در خیمه‌هاى حسینى

 

در این روز آب در خیمه‌هاى سیدالشهداء (ع) نایاب شد.[1]