منع آب از امام حسین (ع)

 

در این روز آب را بر اهل بیت سیدالشهدا (ع) بستند، چه اینکه نامه ابن زیاد بدین مضمون رسید که نگذارید حتى یک قطره آب هم به آنها برسد. عمرو بن حجاج زبیدى با چهار هزار تیرانداز مأمور منع آب فرات شدند، که به هیچ وجه آبى به خیمه‌گاه پسر پیامبر (ص) برده نشود.[1]