تراکم لشکر یزید در کربلا

 

در این روز لشکر زیادى براى جنگ با حضرت اباعبدالله (ع) جمع شدند.[1]