یاران امام حسین علیه السلام افردی شاخص بودند و بسیاری از آن ها از بزرگان و عالمان بودند. البته در میان اصحاب از هر طبقه اجتماعی افرادی هم بودند. افراد مختلفی از شهر های مختلف به امام پیوستند؛ از این رو از تعداد و نحوه ی پیوستن آنان به امام گزارش دقیق وجود نداشته و تاریخ ضبط نکرده است. از سوی دیگر باید بررسی شود که مقصود از یاران امام چه کسانی هستند؟ اصحاب امام حسین تا صبح عاشورا در حال کم و زیاد شدن بودند و حتی یکی از اصحاب ایشان در ظهر عاشورا از کربلا رفت و از اصحاب ایشان جدا شد. پژوهشگران بیشتر کسانی را که با امام حسین در عاشورا شهید شدند را اصحاب امام حسین (ع) می دانند.

در فیلم رستاخیز هم گوشه ای از این اصحاب آن حضرت را نمایش کشیدند و سعی کردند گوشه ای از شخصیت های ایشان را نمایش دهند.

امام حسین در جاهایی یاران خود را می آزمود و برخی ازین آزمون سربلند بیرون نیامدند و از صف یاران ایشان جدا شدند.

یاران بصیر نهضت عاشورا، نه‌تنها دشمن شناسند بلکه هر فرصت و موقعیتی را برای معرفی بیداد و ستم دشمنان و حتی تحلیل انگیزه‌ها و ریشه‌های انحراف و سقوط آنان مطرح می‌کنند. در عاشورا، یاران اباعبدالله، خود را بر «دین علی» معرفی می کنند.

 

  • برای اطلاع بیش‌تر از تعداد اصحاب امام حسین لینک های زیر را بخوانید.

یاران امام حسین علیه السلام چند نفر بودند؟

  • برای اطلاع بیش‌تر از بعضی اصحاب امام حسین (ع) لینک های زیر را بخوانید.

«سلیمان بن عوف حضرمی» از یاران یا دشمنان امام حسین(ع) است؟!

حبیب بن مظاهر و حربن یزید ریاحی، یاران شاخص امام

یاری خواهی حبیب بن مظاهر از بنی اسد

جناده یاور امام حسین

  • برای اطلاع بیش‌تر از ویژگی های اصحاب امام حسین (ع) لینک های زیر را بخوانید.

عزت نفس اصحاب در کربلا

روشنگری و رسوا گری یاران امام حسین (ع)

وحدت و هم‌دلی اصحاب امام حسین (ع)