قرآن و امام حسین (ع) قرآن و امام حسین (ع)

قرآن و امام حسین (ع)

اهل بیت رسول خدا (ع) مصداق و تعبیر حقیقی بسیاری از آیات قرآن کریم هستند و در جای جای آن، به آن‌ها اشاره شده است. در مورد امام حسین (ع) و شهادت آن حضرت نیز، اشارات زیادی در قرآن آمده است. رسول خدا (ص) در طول زندگی خویش بارها مردم را از فاجعۀ شهادت امام حسین (ع) مطلع کردند و به آن‌ها هشدار دادند. امام حسین (ع) سیره و سبک زندگی خود را مطابق با قرآن کریم قرار دادند و الگویی حقیقی برای مسلمانان و مؤمنان بودند.
امام حسین (ع) در قرآن

تفسیر چند آیه مرتبط با امام حسین (ع) در قرآن

بسیاری از وقایع و اتفاقات در قرآن کریم به گونه‌ای آمده است که برای انسان‌های عادی قابل فهم نیست و ائمه بزرگوار باید برای ما توضیح بدهند تا متوجه آن‌ها شویم. از جمله آن‌ها آیاتی هستند که اشاره به سیدالشهدا (ع) و اتفاقات مرتبط با ایشان دارند.

صدای مظلومیت سید الشهدا در قرآن

قرآن، کتاب هدایت، جاری و زنده است. هم برای مردمان زمان پیامبر، هم برای ما. بنابراین، عقل سلیم میپذیرد که این کتاب، بهترین الگو برای زندگی است ...

اشاره برخی از آیات قرآن کریم به امام حسین (ع)

امام حسین (ع) تاویل بسیاری از آیات قرآن کریم است. ائمه اطهار (ع) که مفسرین اصلی قرآن اند، این تاویل های درونی و اصلی قرآن را برای ما بیان کرده اند.

آلبوم سخنرانی: اهل بیت (ع) در قرآن 1

برای تشخیص محبّت خدا چه باید کرد؟

آلبوم سخنرانی: اهل بیت (ع) در قرآن 2

مودت چیست که خدا آن را در رابطه با اهل بیت (ع) از ما خواسته است؟

قرآن و مسأله عزاداری برای امام حسین (ع)

عزاداری در پرتو قرآن کریم

با توجه به آنکه بیان و توضیح هر چیزی در قرآن کریم آمده است؛ بیان عزاداری و سوگواری در کجای آیات قرآن آمده است و آیات مرتبط با آن چیست؟

قرآن و سوگواری امام حسین (ع)

ائمه اطهار (ع)، مبین و معلم قرآن اند که برای فهم آن باید به آنها مراجعه کنیم. از طرفی در قرآن نیز، آیاتی آمده است که تاویل آن، ائمه اطهار می باشد و اشاره به زندگانی آنهاست.

قرآن در زمان امام حسین (ع)

سبک زندگی و سیره قرآنی امام حسین (ع)

اهل‌بیت و به‌ویژه امام حسین (ع)، فرزندان پیامبر و شاگردان مکتب قرآن‌اند. پس چگونه گفتار و مواعظشان متکی به قرآن نباشد؟ با مطالعه تاریخ امام حسین (ع) و تدبر در قرآن، متوجه خواهیم شد که حرکت و قیام حسینی هم از همان آغاز بر مبنای قرآن بوده است.

اشاره رسول خدا به شهادت امام حسین ذیل توضیح آیه ای از قرآن

رسول خدا (ص) بارها در طول زندگانی خویش، داستان شهادت امام حسین (ع) را برای اصحاب خود بازگو کردند و مردم را از مخالفت با آن امام بر حذر داشتند.

آلبوم سخنرانی: نگاه سید الشهدا به قرآن

تعریف کاملی از روش زندگی و فرهنگ اهل بیت(ع)

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×