مشخصات شعر

مناجات رمضان

دور این میکده‌ها، جوی روان بیشتر است

هر کجا صحبت جانان شده، جان بیشتر است

اشک باید به روی گونه سرازیر شود

آب را گر بچکد قیمت آن بیشتر است

بیشتر از پدرم گردن من حق دارد

کرم دلبر ما از پدران بیشتر است

مادرم ناله زد و کار مرا برد جلو

اثر آه دل و اشک زنان بیشتر است

برده ام نام تو را زودتر از نام پدر

 چه کنم نام شما روی زبان بیشتر است

شب به شب نان من از کیسه  ارباب رسید

مزه  نان شب کارگران بیشتر است

 سینه زن‌های تو در روز جزا می‌فهمند

کرمت دور بر سینه زنان بیشتر است

 باید هر جور شده من دگر آدم بشوم

فرصت بنده شدن در رمضان بیشتر است

 کی صدایش بزنم ابرویم در خطر است

سحر ماه مبارک که زمان بیشتر است

 شعر گفتن بخدا حال مرا خوب نکرد

لذت نوکری مرثیه‌خوان بیشتر است

 زجر دادند تو را لشگر اشرار ولی

زهر این حرمله با تیر و کمان بیشتر است

دست خالی کسی از غارت گودال نرفت

همه رفتند ولی سهم سنان بیشتر است

 

 

مناجات رمضان

دور این میکده‌ها، جوی روان بیشتر است

هر کجا صحبت جانان شده، جان بیشتر است

اشک باید به روی گونه سرازیر شود

آب را گر بچکد قیمت آن بیشتر است

بیشتر از پدرم گردن من حق دارد

کرم دلبر ما از پدران بیشتر است

مادرم ناله زد و کار مرا برد جلو

اثر آه دل و اشک زنان بیشتر است

برده ام نام تو را زودتر از نام پدر

 چه کنم نام شما روی زبان بیشتر است

شب به شب نان من از کیسه  ارباب رسید

مزه  نان شب کارگران بیشتر است

 سینه زن‌های تو در روز جزا می‌فهمند

کرمت دور بر سینه زنان بیشتر است

 باید هر جور شده من دگر آدم بشوم

فرصت بنده شدن در رمضان بیشتر است

 کی صدایش بزنم ابرویم در خطر است

سحر ماه مبارک که زمان بیشتر است

 شعر گفتن بخدا حال مرا خوب نکرد

لذت نوکری مرثیه‌خوان بیشتر است

 زجر دادند تو را لشگر اشرار ولی

زهر این حرمله با تیر و کمان بیشتر است

دست خالی کسی از غارت گودال نرفت

همه رفتند ولی سهم سنان بیشتر است

 

 

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×