مشخصات شعر

دلداده

شرمنده‌ایم! عاشق و دلداده نیستیم
باید قبول کرد که آماده نیستیم
 
گیرم قسم به اسم شما کم نمی‌خوریم!
خلوت‌نشین گوشه‌ی سجاده نیستیم
 
گیرم پیاده راه بیفتیم سمتتان
در طول سال، مرد همین جاده نیستیم!
 
دربند شهوت سگ نفسیم و سالهاست
قادر به پاره کردن قلاده نیستیم
 
افتادگی نشان «بلوغ» و «نجابت» است
طفلیم و نانجیب! که افتاده نیستیم
 
دل‌هایمان سیاه‌ترند از لباسمان!
حاضر به مست کردن بی باده نیستیم
 
شیطان اگر که سجده به انسان نکرد و رفت
فهمیده بود مثل خودش ساده نیستیم!
 
عمری‌ست زیر بیرق‌تان سینه می‌زنیم
اما دریغ و درد که آزاده نیستیم

دلداده

شرمنده‌ایم! عاشق و دلداده نیستیم
باید قبول کرد که آماده نیستیم
 
گیرم قسم به اسم شما کم نمی‌خوریم!
خلوت‌نشین گوشه‌ی سجاده نیستیم
 
گیرم پیاده راه بیفتیم سمتتان
در طول سال، مرد همین جاده نیستیم!
 
دربند شهوت سگ نفسیم و سالهاست
قادر به پاره کردن قلاده نیستیم
 
افتادگی نشان «بلوغ» و «نجابت» است
طفلیم و نانجیب! که افتاده نیستیم
 
دل‌هایمان سیاه‌ترند از لباسمان!
حاضر به مست کردن بی باده نیستیم
 
شیطان اگر که سجده به انسان نکرد و رفت
فهمیده بود مثل خودش ساده نیستیم!
 
عمری‌ست زیر بیرق‌تان سینه می‌زنیم
اما دریغ و درد که آزاده نیستیم

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×