مشخصات شعر

دلم ز غیبت طولانی‌ات پریشان است

بیا به حال خرابم دعا نما مهدی

مرا ز قید معاصی رها نما مهدی

 

مرا که غافلم از لطف بی حدت مولا

بیا ز ورطۀ غفلت جدا نما مهدی

 

به یک نگاه کریمانه‌ات، ابا صالح

دل سیاه مرا با صفا نما مهدی

 

تمام آرزویم دیدن جمالت شد

بیا و حاجت من را روا نما مهدی

 

دلم ز غیبت طولانی‌ات پریشان است

تو درد دوری من را دوا نما مهدی

 

اگر چه بهر ظهورت نکرده‌ام کاری

به اینکه عاشقتم اکتفا نما مهدی

 

تمام حاجت من یابن فاطمه این است

نصیب من حرم کربلا نما مهدی

 

دلم ز غیبت طولانی‌ات پریشان است

بیا به حال خرابم دعا نما مهدی

مرا ز قید معاصی رها نما مهدی

 

مرا که غافلم از لطف بی حدت مولا

بیا ز ورطۀ غفلت جدا نما مهدی

 

به یک نگاه کریمانه‌ات، ابا صالح

دل سیاه مرا با صفا نما مهدی

 

تمام آرزویم دیدن جمالت شد

بیا و حاجت من را روا نما مهدی

 

دلم ز غیبت طولانی‌ات پریشان است

تو درد دوری من را دوا نما مهدی

 

اگر چه بهر ظهورت نکرده‌ام کاری

به اینکه عاشقتم اکتفا نما مهدی

 

تمام حاجت من یابن فاطمه این است

نصیب من حرم کربلا نما مهدی

 

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×