مشخصات شعر

فرمود اگر بی دین شدید، آزاده باشید

حرفی نمانده دوستان و دشمنان را

پر کرده است از نام خود گوش جهان را

 

فرمود اگر بی دین شدید، آزاده باشید

با این سخن دربند کرد آزادگان را

 

یک جو هم از ری زیر دندانش نرفته

هر کس به دین داخل کند سود و زیان را

 

در این میان تنها یکی در نقش حر شد

تا دلنشین‌تر کرده باشد داستان را

 

هرچند دیر، اما خدا را شکر فهمید

در لحظۀ آخر جواب امتحان را

 

شاید نسیم چادر زهرا به او خورد

شاید نشانی داشت قبر بی نشان را

 

روزی یزیدی بود حر، حالا حسینی ست

یعنی نمی‌شد داشت هم این را هم آن را

 

دیگر نمانده طاقتی در جان ارباب

با اینکه گرما برده بود از او توان را

 

فرمود اگر بی دین شدید، آزاده باشید

حرفی نمانده دوستان و دشمنان را

فرمود اگر بی دین شدید، آزاده باشید

حرفی نمانده دوستان و دشمنان را

پر کرده است از نام خود گوش جهان را

 

فرمود اگر بی دین شدید، آزاده باشید

با این سخن دربند کرد آزادگان را

 

یک جو هم از ری زیر دندانش نرفته

هر کس به دین داخل کند سود و زیان را

 

در این میان تنها یکی در نقش حر شد

تا دلنشین‌تر کرده باشد داستان را

 

هرچند دیر، اما خدا را شکر فهمید

در لحظۀ آخر جواب امتحان را

 

شاید نسیم چادر زهرا به او خورد

شاید نشانی داشت قبر بی نشان را

 

روزی یزیدی بود حر، حالا حسینی ست

یعنی نمی‌شد داشت هم این را هم آن را

 

دیگر نمانده طاقتی در جان ارباب

با اینکه گرما برده بود از او توان را

 

فرمود اگر بی دین شدید، آزاده باشید

حرفی نمانده دوستان و دشمنان را

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×