مشخصات شعر

ساحل حسین

تو آمدی علی بشود حاصل حسین

باشد سه جور آینه در منزل حسین

 

تلفیقی از نبوت محض و امامتی

ای شامل پیمبر و‌ ای شامل حسین

 

آن سان که خلق گشت حسین از گِل علی

آمد پدید با تو علی از گِل حسین

 

تو آمدی که نام تو مشکل گشا شود

عشق به تو ولی بشود مشکل حسین

 

از بس که دوست داشت تو را، در مقام عشق

جان تو گشت هدیۀ ناقابل حسین

 

کشتی شکست خوردۀ طوفان کربلاست

آنجا که پیکر تو ‌شود ساحل حسین

 

قدِّ تو را و ‌موی تو را و رخ تو را

هرکس که دید گفت امان از دل حسین

 

با هر تبسمت، نفست، راه رفتنت

قبل از سنان خودت شده‌ای قاتل حسین

 

بالای پیکر تو خودش را بروز داد

در ‌های های گریه، غم کامل حسین

 

از خیمه تا کنار تن قطعه قطعه‌ات

قدّش خمیده گشت در این فاصله حسین

 

بعد از تو خاک بر سر دنیا که می‌رود

بر روی نیزه‌ها سر یک قافله حسین

 

بعد از تو روبرو بشود تا صلات ظهر

با شمر و‌ خولی و انس و حرمله حسین

 

ساحل حسین

تو آمدی علی بشود حاصل حسین

باشد سه جور آینه در منزل حسین

 

تلفیقی از نبوت محض و امامتی

ای شامل پیمبر و‌ ای شامل حسین

 

آن سان که خلق گشت حسین از گِل علی

آمد پدید با تو علی از گِل حسین

 

تو آمدی که نام تو مشکل گشا شود

عشق به تو ولی بشود مشکل حسین

 

از بس که دوست داشت تو را، در مقام عشق

جان تو گشت هدیۀ ناقابل حسین

 

کشتی شکست خوردۀ طوفان کربلاست

آنجا که پیکر تو ‌شود ساحل حسین

 

قدِّ تو را و ‌موی تو را و رخ تو را

هرکس که دید گفت امان از دل حسین

 

با هر تبسمت، نفست، راه رفتنت

قبل از سنان خودت شده‌ای قاتل حسین

 

بالای پیکر تو خودش را بروز داد

در ‌های های گریه، غم کامل حسین

 

از خیمه تا کنار تن قطعه قطعه‌ات

قدّش خمیده گشت در این فاصله حسین

 

بعد از تو خاک بر سر دنیا که می‌رود

بر روی نیزه‌ها سر یک قافله حسین

 

بعد از تو روبرو بشود تا صلات ظهر

با شمر و‌ خولی و انس و حرمله حسین

 

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×