مشخصات شعر

گذر اشک

گردباد آمد و در خلسۀ حالم پیچید

بغض یک معجزه در وهم و خیالم پیچید

 

خبر از حادثۀ سرخ رسیدن دادی

نور در فطرت اندیشۀ کالم پیچید

 

پشت تکبیرت الاحرام تو قامت بستم

عطر آن ثانیه‌ها در پر و بالم پیچید

 

چشم تو آینۀ روشن بخشایش بود

موج در چشمۀ اندوه زلالم پیچید

 

کربلا خون مرا با تب غیرت آمیخت

در رگ زندگی تو به زوالم پیچید

 

شرح و تفسیر تو در منطق لالم پیچید

باور عشق تو در قال و مقالم پیچید

 

در عبور از گذر شک به تو کارم افتاد

وصف آزادگی‌ام در دل عالم پیچید

گذر اشک

گردباد آمد و در خلسۀ حالم پیچید

بغض یک معجزه در وهم و خیالم پیچید

 

خبر از حادثۀ سرخ رسیدن دادی

نور در فطرت اندیشۀ کالم پیچید

 

پشت تکبیرت الاحرام تو قامت بستم

عطر آن ثانیه‌ها در پر و بالم پیچید

 

چشم تو آینۀ روشن بخشایش بود

موج در چشمۀ اندوه زلالم پیچید

 

کربلا خون مرا با تب غیرت آمیخت

در رگ زندگی تو به زوالم پیچید

 

شرح و تفسیر تو در منطق لالم پیچید

باور عشق تو در قال و مقالم پیچید

 

در عبور از گذر شک به تو کارم افتاد

وصف آزادگی‌ام در دل عالم پیچید

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×