به گزارش کرب و بلا، سارا عرفانی؛ نویسنده و پژوهشگر ادبیات دینی به وضعیت موجود در عرصه فعالیت‌های ادبی با موضوع عاشورا اشاره کرد و گفت: با وجود آنکه اقدامات خوب و مؤثری در این زمینه به ویژه در سال‌های اخیر صورت گرفته است اما باید گفت که همچنان در ابتدای راه هستیم و تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.

 

وی ادامه داد: حقیقت آن است که با وجود نگارش آثار ادبی خوبی که با موضوع عاشورا موجود است اما اغلب آنها مصرف داخلی داشته و کمتر از یک ادبیات رسمی و قابل استفاده بین‌المللی سود برده‌اند و این در حالی است که مقوله عاشوراپژوهی، جریانی غنی در کشور است که باید خروجی آن تبدیل به آثاری شود که وجهه بین المللی داشته باشد و مورد استفاده همه مخاطبان ادبی با هر سطح از معلومات و آگاهی و یا حتی آنهایی قرار گیرد که کوچکترین اطلاعی از این فرهنگ غنی ندارند.

 

دبیر علمی جشنواره «ده» که اختصاص به داستان‌های بسیار کوتاه عاشورایی دارد، تصریح کرد:  در مواجهه با عاشورا ما با یک رویداد واقعی که در برهه ای از تاریخ رخ داده است، مواجهیم؛ رویدادی عظیم که از جنبه های گوناگون قابلیت پرداخت ادبی دارد و می تواند زوایای مغفول مانده آن، موجب اقبال خوب مخاطب قرار گیرد. حقیقت این است که با وجود حجم مناسب کمی آثار عاشورایی اما پرداختی کم از وجوه ناشناخته و جذاب به این واقعه عظیم شده است تا بتواند مجالی مناسب برای تنوع بخشی به آثار ادبی مرتبط با آن باشد.

 

عرفانی افزود: شاهد هستیم که در کشورهایی غالباً غربی چطور با شناسایی درست قابلیت و ظرفیت های یک داستان نوعاً تخیلی، رؤیایی و غیرواقعی و پرداخت هدفمند به آن، آن را تبدیل به یک اثر جهانی می کنند حال آنکه ما با داشتن یک داستان و رویداد واقعی و عظیم همچون عاشورا اما تاکنون نتوانسته‌ایم اقدامی انجام داده که این رویداد را در قالب‌های ادبی جهانی کنیم.

 

این نویسنده و پژوهشگر تأکید کرد: البته همین ابتدا به ساکن نمی توان به این هدف بزرگ و غایی دست یافت چرا که زمینه های آن فراهم نیست و آزمون و خطایی مؤثر و هدفمند در این راستا صورت نگرفته است، به همین دلیل شاید برگزاری جشنواره هایی ادبی همچون «ده» که به داستان‌های کوتاه کوتاه عاشورایی اختصاص دارند، آغاز حرکتی باشد که هم منجر به استعدادیابی در زمینه داستان‌های عاشورایی شود و هم تجربه‌های عملی گرانسنگی را برای رسیدن به یک مدل مؤثر و جهانی داستان‌نویسی با موضوع عاشورا به دست دهد.