موکب های در بین مسیر مرز چذابه تا شهر العماره

DSC_0002.JPG

 

DSC_0005.JPG

 

DSC_0008.JPG

 

DSC_0009.JPG

 

 

 

شب در منزل یکی از شیعیان شعر العماره

DSC_0040.JPG

 

DSC_0042.JPG

 

DSC_0047.JPG

 

 

 

عبور از قبرستان وادی السلام

DSC_0061.JPG

 

DSC_0062.JPG

 

DSC_0068.JPG

 

DSC_0071.JPG

 

DSC_0077.JPG

 

 

 

ادامه دارد...

سایر بخش‌های این گزارش در لینک‌های زیر:

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

بخش پنجم

بخش ششم