سرتیپ ستاد "عماد الزهیری" گفت: نیروهای عراقی در عملیاتی در منطقه "سید غریب" در جنوب شهر "بلد" موفق به پاک‌سازی مسیر سامرا – ثرثار- فلوجه شدند.

وی به شبکه عراقی سومریه نیوز تأکید کرد که در این عملیات 25 تروریست داعشی به هلاکت رسیده و 30 نفر از آن‌ها زخمی شدند.

نیروهای عراقی 3 روز پیش (22 نوامبر) پس از عقب راندن عناصر داعش از مناطق جنوب "سامرا" موفق به بازگشایی مسیر سامرا – بلد شد.