به نوشته روزنامه تودی زمان، طبق اظهارات وزیر دادگستری ترکیه، 894 تن در ارتباط با این اعتراضات دستگیرشده‌اند. متعاقباً حدود 386 تن از بازداشتی‌ها پس از حضور در دادگاه بازداشت شدند و 244 تن دیگر به قید وثیقه آزاد شدند.

همچنین 73 بازپرس از 1598 مظنون در ارتباط با اعتراضات تحقیق می‌کنند. معترضان خشمگین ترکیه اوایل ماه گذشته در استان‌های عمدتاً کردنشین و نیز استانبول به خیابان‌ها آمدند و علیه بی‌تفاوتی دولت آنکارا نسبت به وضعیت کوبانی اعتراض کردند.

اعتراضات در ششم و هفتم اکتبر پس از درگیری معترضان با نیروهای امنیتی و گروه‌های رقیب به خشونت کشیده شد. وزیر دادگستری ترکیه گفت که درمجموع 29 تن در جریان اعتراضات کشته شدند.