عدی الخدران، فرماندار شهرستان الخالص تأکید کرد: همه نهادهای اجتماعی، عشایری، سیاسی و مذهبی این شهرستان، برای اعزام نیروهای داوطلب برای مبارزه با داعش در منطقه الضلوعیه از آمادگی کامل برخوردارند.

وی در مصاحبه با شبکه عراقی سومریه نیوز گفت: الضلوعیه هرگز به دست داعش نخواهد افتاد، زیرا مردم این منطقه شجاع، قوی و معتقد به اتحاد کشور هستند، و هماهنگی امنیتی بین الخالص و الضلوعیه موجب تقویت جنگ علیه تروریسم خواهد شد.

الخدران از دولت مرکزی عراق خواست از مناطقی که در حال مبارزه علیه داعش هستند، حمایت بیشتری کند.

حیدرالعبادی نخست وزیر عراق چند روز قبل ضمن ستودن پایداری مردم و عشایر الضلوعیه، بلد و الدجیل در برابر داعش تاکید کرد که دولت بغداد از کسانی که در برابر داعش مقاومت می کنند، حمایت نامحدود خواهد کرد.