حر بن یزید ریاحی در فیلم رستاخیز از سوی عبیدالله بن زیاد، سردار سپاه شد تا جلوی رسیدن سپاه امام حسین (ع) را بگیرد. از این رو با سپاهی مقابل سپاه امام قرار گرفت و مانع حرکت وی شد. همچنین سپاهیان امام حسین (ع)، به سپاه حر، آب و نان دادند.

مواجهه امام با حربن یزید ریاحی

برخورد امام با حر در راه کوفه

زمان نماز، حر احترام حضرت را نگه داشت و نماز جماعت را پشت سپاه امام اقتدا کرد. همچنین در روز عاشورا کفش‌هایش را بر گردنش انداخت و نزد امام آمد و توبه کرد. امام هم با آغوش باز، او را پذیرفت و به جمع اصحاب حضرت پیوست.

پیوستن حربن یزید ریاحی

به گفته برخی، حر اولین شهید کربلا است. برای اطلاع بیشتر، مقاله زیر را بخوانید.

اولین شهید کربلا در روز عاشورا چه کسی بود؟

حر به عنوان یکی از یاران برگزیده امام شناخته می‌شود که در لحظات آخر توبه کرد و جزو برترین افراد در تاریخ شناخته می‌شود.

برای مطالعه بیشتر، به مقاله زیر مراجعه کنید.

حبیب بن مظاهر و حربن یزید ریاحی، یاران شاخص امام