در فیلم رستاخیز نشان می‌دهد زمانی‌که لشکریان عمربن سعد آب را بر امام حسین (ع) می بندند، حفص بن عمر برای اصحاب امام حسین (ع)، مشک آبی می‌آورد، ولی آن‌ها قبول نمی‌کنند و مشک آب را برمی‌گردانند. (برای مطالعه بیشتر به پرونده: داستان مشک آبی که حفص بن عمر در فیلم رستاخیز، برای اصحاب امام آورد چه بود؟ مراجعه کنید.)

یکی از سوالاتی که در ذهن مخاطب شکل می گیرد، آن است که با توجه به نزدیکی محل استقرار امام حسین (ع) با رود فرات، چرا امام و یاران اقدام به حفر چاهی نکردند؟ و چرا برای باز کردن راه آب، حمله‌ای به سمت رود فرات نکردند؟ برای پاسخ به این سوالات به مقاله زیر مراجعه کنید:

چرا امام حسین (ع) برای رفع تشنگی، چاهی را اطراف خیمه خود حفر نکردند؟