نگارنده در این پژوهش بر آن است تا در قالب یک روش علمی به نقد تاریخی گزارش ابن‌خلدون از سانحه عاشورا بپردازد. قدر مسلم آن‌چه در این میان سخت می‌نماید، نبود مصادیق روشن و برجسته برای نقد تاریخی - حداقل در میان پژوهش‌های تاریخی فارسی‌زبان - است. بنابراین در آغاز نوشتار، مفاهیم اصلی پژوهش تعریف و شاخص‌سازی شده و در ادامه بر اساس تعاریف شده رخداد مورد نظر به نقد کشیده می‌شود،

برای مطالعه «نقد تاریخی گزارش ابن‌خلدون از سانحه عاشورا» بر لینک زیر کلیک کنید: 

نقد-تاریخی-گزارش-ابن-خلدون-از-سانحه-عاشورا.pdf