دردهایم به تو نزدیک ترم کرده طبیب!
هزار جور گرفتاری داشت،
اما دلش جای دیگری گرفتار بود.
سلام که می داد، انگار روی بال فرشته ها، به کربلا رسیده بود!
السلام علیک یا اباعبدالله