دوشنبه که می شود دلم می خواهد همه عاشقانه ها را برای یک سلام به خدمت بگیرم...
در حسرت یک مصرع پرواز بلند است
مجموعه بر هم زده بال و پر من (1)

السلام علیک یا ابا عبدالله

ـــــــ
1.صائب تبریزی